PRIVACYREGLEMENT

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de website van MTI B.V. registreert;

1. TOELICHTING OP HET REGLEMENT

MTI B.V. mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft MTI B.V. de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door MTI B.V. worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
MTI B.V. vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft MTI B.V. in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens MTI B.V. expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE MTI B.V. GEBRUIKT EN HET DOEL VAN HET GEBRUIK

MTI B.V. verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van MTI B.V., opdracht geeft tot verzending via ons TMS systeem, een offerte aanvraagt, de website bezoekt of via het contactformulier contact met ons opneemt. MTI B.V. verzamelt indien nodig van u en geadresseerde naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten met MTI B.V. sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;

3. VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

MTI B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de MTI B.V. organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die MTI B.V. met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid).

4. PLICHTEN/BEVEILIGDE TOEGANG/GEHEIMHOUDING/BEWAARTERMIJN

• MTI B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze  overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam MTI worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door MTI B.V. beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor MTI B.V. om in te loggen in het digitale systeem.
• De personen werkzaam voor MTI B.V. hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan MTI B.V. verstrekte persoonsgegevens;
• MTI B.V. heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. MTI B.V. hanteert een termijn van drie jaar na de laatste zending/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal MTI B.V. zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5.UW RECHTEN ALS BETROKKENE

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@mtivenlo.com aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van MTI B.V.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met MTI B.V. opnemen en probeert MTI B.V. er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal MTI B.V. ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van MTI B.V.

Privacyreglement MTI B.V. versie mei 2018

Cookie beleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website u herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.

Verschillende soorten cookies

We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd, deze zijn nl. noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u de cookies niet accepteert.
Naast functionele cookies kunnen we ook niet-functionele cookies plaatsten Deze zijn namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de website zoals online surveys, social media (Facebook, Instagram, You Tube video) of om relevante advertenties te kunnen tonen op andere websites. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden, maar stellen ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren

Cookies blokkeren en verwijderen

Wilt u cookies van onze website niet geplaatst hebben, dan kunt u daarvoor kiezen in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Pas als u toestemming geeft zullen wij de niet-functionele cookies plaatsen (de functionele cookies worden altijd geplaatst)

Heeft u onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijgt u deze melding niet meer te zien en kunt u onze cookies verwijderen via de geschiedenis van uw browser.

Cookiebeleid MTI B.V. versie mei 2018

Cookie overzicht:

wpca cookie: deze cookie wordt geplaatst door de plug-in die toestemming vraagt voor het gebruik van de cookies:

wpca_consent: 1 (toestemming: behalve de functionele cookies kunnen er niet-functionele cookies kunnen worden geplaatst, duur: 12 mnd)

wpca_cc: functional, analytical, social media, advertising, other (duur 12 mnd.)

wpca_consent: 0 (geen toestemming: alleen functionele cookies worden geplaatst) (duur 12 mnd.)

wpca_cc: functional (duur 12 mnd.)

 

This website uses cookies to give you the best experience. Read more about the cookies we may use in our Privacy - en Cookie statement. Agree by clicking the 'Accept' button.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.