Op al onze werkzaamheden – hoe ook genaamd – als opdrachtnemer zijn uitsluitend van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden (2018), in de meest recente versie, met uitzondering van artikel 23. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Rotterdam en worden op verzoek kosteloos toegezonden

De voorwaarden zijn te raadplegen op onze website via de link:

www.mtivenlo.com/Nederlandse Expeditievoorwaarden

Opdrachtverlening aan ons betekent dat u bekend bent met en instemt met onze voorwaarden. Wij wijzen de voorwaarden van u als opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. In ons tarief is onze commissie inbegrepen. De Rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.

 

The Dutch Forwarding Conditions (2018), in the most recent version, with the exception of Article 23, apply exclusively to all our activities towards you as principal. These conditions have been filed with the Registry of the District Court of Rotterdam and will be sent free of charge on request.

The conditions can be consulted on our website via the link:

www.mtivenlo.com/Dutch Forwarding Conditions.

If you assign us, you are deemed to be acquainted with and have accepted such Dutch Forwarding Conditions, since we solely act on the basis of these conditions. Our commission is included in our rate. We expressly reject your conditions. The Limburg District Court has exclusive jurisdiction. Only Dutch law applies.

Dutch Forwarding Conditions (2018) – German version
Dutch Forwarding Conditions (2018) – French version

 

BETALINGCONDITIES

Zonder aftrek, opschorting of verrekening betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum.

 

VERTRAGINGSRENTE:

1% per maand vanaf de vervaldag.

 

VERZEKERING

Wij adviseren u voor uw goederen een goederentransportverzekering af te sluiten.

 

ZEE-EN LUCHTVRACHT

Voor zee-en luchtvracht zijn wij gerechtigd om de door de zee- en/of luchtvrachtvervoerder gebezigde voorwaarden namens u te accepteren.

This website uses cookies to give you the best experience. Read more about the cookies we may use in our Privacy - en Cookie statement. Agree by clicking the 'Accept' button.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.