Op al onze werkzaamheden – hoe ook genaamd – als opdrachtnemer zijn uitsluitend van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden (2018), in de meest recente versie, met uitzondering van artikel 23. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Rotterdam en worden op verzoek kosteloos toegezonden

De voorwaarden zijn te raadplegen op onze website via de link:

www.mtivenlo.com/Nederlandse Expeditievoorwaarden

Opdrachtverlening aan ons betekent dat u bekend bent met en instemt met onze voorwaarden. Wij wijzen de voorwaarden van u als opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. In ons tarief is onze commissie inbegrepen. De Rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.

 

The Dutch Forwarding Conditions (2018), in the most recent version, with the exception of Article 23, apply exclusively to all our activities towards you as principal. These conditions have been filed with the Registry of the District Court of Rotterdam and will be sent free of charge on request.

The conditions can be consulted on our website via de link:

www.mtivenlo.com/Dutch Forwarding Conditions.

If you assign us, you are deemed to be acquainted with and have accepted such Dutch Forwarding Conditions, since we solely act on the basis of these conditions. Our commission is included in our rate. We expressly reject your conditions. The Limburg District Court has exclusive jurisdiction. Only Dutch law applies.

Dutch Forwarding Conditions (2018) – German version
Dutch Forwarding Conditions (2018) – French version

 

Your business your way

Get a quotation

 

 

 

This website uses cookies to give you the best experience. Read more about the cookies we may use in our Privacy - en Cookie statement. Agree by clicking the 'Accept' button.